Teretana

Održavajte formu mini fitness dvorani.

Ostanite u kondiciji i formi tokom svog boravka u našem hotelu koristeći naš mini fitness   

Održavajte formu mini fitness dvorani.